• +90 232 422 12 00
  • 1.Kordon No:370/1 D:14 Alsancak İZMİR
  • Gamma Knife: 13:00 - 17:30

Omurga Cerrahisi

Beyin Cerrahisi

Fonksiyonel Nöroşirürji Uygulamaları

blog

Bel fıtığı nedir?

Genellikle ağır kaldırma veya beli zorlayan hareket sonrasında ortaya çıkan kalçaya ve bacağa yayılan bel ağrısıdır.

Her bel ağrısı bel fıtığı mıdır?

Bel ağrısı çoğunlukla bel kaslarında ortaya çıkan kasılmalara bağlı olarak görülür. Bu tür ağrılar halk arasında lumbago, bel tutulması vb. tanımlanır. Fıtık ağrısının en önemli farkı kalçaya ve bacağa doğru yayılmasıdır.

Bel fıtığında ağrı dışında yakınma veya bulgu varmıdır?

Bel fıtığının ağrı dışında en önemli bulguları Bacağa veya ayağa yayılan uyuşma, karıncalanma hissi, Bacak veya ayakta güçsüzlük gelişmesidir.

Bel fıtığı tanısı nasıl konulur?

Doktor muayenesinde bel fıtığının varlığından kuşkulanırsa tanı için MR çekilmesi gereklidir.

Bel fıtığı tedavisi nasıl yapılır?

Atak sırasında: Ağrı kesici ve kas gevşetici ilaç Bele sıcak uygulama 3 günü aşmayan yatak istirahati, Eğilerek iş yapma, ağır yük kaldırma gibi beli zorlayıcı hareketlerden kaçınma Yakınmalar düzelmez ise Fizik tedavi uygulaması uygun olur.

Hangi durumlarda ameliyat olmak gereklidir?

Ilaç tedavisi, istirahat ve fizik tedavisine rağmen geçmeyen ağrı Bacak veya ayakta güçsüzlük ayakta, bacakta, kalıcı uyuşukluk İdrar kaçırma, tutamama

Bel çekme ile bel fıtığı tedavi edilir mi?

Geleneksel yöntemlerle veya bilimsel yöntemlerle yapılan çekme işlemi ile belde kasılmış olan adalenin gevşemesi mümkündür. Ancak bu işlem bel fıtığını tedavi etmez sadece kasılmaya bağlı ortaya çıkan bel ağrısını giderir.

Masaj ile bel fıtığı tedavi edilir mi?

Masaj ile bel ağrısına yol açan kasların gevşetilmesi ve bu yolla bel fıtığında hastayı rahatsız eden bel ağrısı giderilebilir. Bel fıtığı tedavi edilmez.

Bel fıtığının farklı ameliyatları var mıdır?

Evet değişik ameiyat yöntemleri vardır.

1. Klasik bel fıtığı ameliyatı: Fıtık seviyesinde 5-10 cm kesi yapılarak fıtık bölgesindeki omurga traşlanmasının ardından fıtık parçası çıkarılır

2. Mikrocerrahi ile fıtık ameliyatı: Aynı işlemler mikroskop kullanılarak yapılır. Cerrahın görüş detayını arttırdığı için tercih edilir.

3. Minimal invaziv mikrocerrahi: 2 cm kesi ile mikroskop kullanılarak yapılır. Küçük bir kesiden ve kas dokusuna zarar vermeden girişim yapma olanağı sağlar.

4. Endoskopik diskektomi: 1-2 cm kesi ile fıtığın çıkarılmasını sağlar. Her bel fıtığı için uygun değildir. Hangi ameliyat yöntemi tercih edilmelidir.

Küçük kesilerden yapılan ameliyatlar hastaların hızla günlük yaşama dönmesini sağlamaktadır. Minimal invaziv mikrocerrahi veya fıtığın özellikleri uygunsa endoskopik diskketomi tercih edilebilir.

Ameliyatın felç oluşturma riski var mı?

Fıtık ameliyatın sinirin çevresinde yapılan bir ameliyattır. Ancak Beyin Cerrahlarının eğitimi sinirin içinde ve çevresindeki hastalıkların cerrahi yöntemle tedavi edilmesine yöneliktir. Bu nedenle iyi eğitimli ve deneyimli bir beyin cerrahının ameliyat sırasında sinire zarar vererek felç yapma olasılığı yoktur. Hastalar güvenebilecekleri bir BEYİN CERRAHINA gönül rahatlığı ile ameliyat olabilirler.

blog

Dar kanal (bel veya boyunda kireçlenme) nedir?

Omurganın içinden omurilik ve kök diye adlandırılan geniş sinirler geçer. Değişik nedenlere bağlı olarak omuriliğin veya köklerin geçtiği omurilik kanalının daralmasına bağlı olarak ortaya çıkan sinir sıkışması dar kanal olarak adlandırılır. Omurlardaki darlığa tıbbi adlandırmada spondilozis denir. Halk arasında sıklıkla “kireçlenme” olarak bilinir.

Dar Kanal omurganın hangi seviyesinde görülür?

Dar kanal çoğunlukla bel (lomber) daha za sıklıkta boyun (servikal) ve nadiren de sırt (torakal) omurlarda görülür.

Dar kanalın nedeni nedir?

Belde dar kanal Yapısal olabilir veya omurlardaki kaymaya bağlı (bel kayması), veya omurga eklemlerindeki kireçlenmeye bağlı olarak ortaya çıkabilir. Boyunda dar kanal Omurlardaki yapısal darlığa bağlı veya omurga eklemlerindeki kireçlenmeye bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Bel kayması (spondilolistezıs) nedir?

Bel kayması bel omurlarının normal diziliminde görülen kaymadır. Bu kaymaya bağlı olarak sinirler sıkışır.

Bel Dar Kanal (lomber dar kanal) hastasının yakınması nedir?

Yakınmalar genellikle uzun süre ayakta kalmakla veya yol yürümekle ortaya çıkan bel ve/veya bacak ağrısı şeklindedir. Bazı hastalarda ayaklarda uyuşukluk ve his kusurları, ağrıya eşlik eder. İlerlemiş olgularda bacaklarda güç kaybı ve felç görülebilir. Hastalar belli bir mesafe yürüdükten veya bir süre ayakta kaldıktan sonra yakınmaları ortaya çıkar; bir süre dinlenmekle yakınmalar azalır. Örneğin darlığın şiddetine göre 300-500 m yol yürüyünce bacaklarda ağrı ve uyuşma gibi yakınmalar ortaya çıkar bir süre durmak veya oturmakla yakınmalar geçer ve ardından tekrar yürümeye devam edilebilir. Bu hastaların yakınma öyküleri incelendiğinde yakınmaların yıllardır değişik şiddetlerde sürdüğü; kişinin zaman zaman belinde tutulma vs yakınmalar ile yatak istirahatı yaptığı veya değişik tedavi yöntemlerine başvurduğu görülür. Bu hastalarda zaman zaman yakınmalar tam olarak düzelir ancak bir süre sonra özellikle zorlanma sonrası tekrarlar Hastalar yakınmaların son zamanlarda kısa sürelerle düzeldiği veya tam düzelemediğini ifade ederler. Başlangıçta bel tutulması olarak değerlendirilen hastalık zamanla sık tekrarlamaları ve yeterli rahatlama olmadığı için ileri tetkiklerle incelenme gereksinimi gösterir. Hastalık özellikle başlangıç döneminde yaşam kalitesini etkilerken ileri dönemlerde hastayı yatağa bağımlı hale getirdiği için aktif tedavi gereksinimi ortaya çıkar.

Kanal darlığının tedavisi nasıl yapılır?

Bel fıtığı tedavisinde olduğu gibi ağrıya yol açan hareketlerin kısıtlanması önerilir. Örneğin bele yüklenerek veya eğilerek yapılan işler ve ağır kaldırmadan kaçınmak gerekir. Bele sıcak uygulama da ağrıları hafifletmek için kullanılabilir. Bu tür önlemler yeteri i olmadığı zaman fizik tedavi ve kaplıca gibi yöntemlere başvurulabilir. Kişi bu yöntemler ile rahatladığı sürece bel kaslarını güçlendirici egzersizler ve germe egzersizleri ile tedavi desteklenir.

Hangi hastalar ameliyat edilir?

Egzersiz, fizik tedavi vs. gibi yöntemlerle yakınmaları geçmeyen, Yaşam kalitesi ağrılar nedeniyle bozulan, Bacaklarda güçsüzlük gelişen veya idrar kaçırma yakınması ortaya çıkan hastalarda çözüm için cerrahi yöntemlere başvurmak gerekir.

Cerrahi tedavi yöntemleri nedir?

Kanal darlığı saptanan hastalarda başvurulması gereken yöntem ameliyat ile omurganın daralmış olan kısmının genişletilmesidir. Ameliyatta hedef tercihan mikroskop ile sinirlerin rahatlatılmasıdır, Bu işlemin ardından omura takılan vidalar ile desteklenmesi gereklidir. Bel omurlarında kayma olan hastalarda da benzer bir cerrahi girişim uygulanır. Bu hastalarda eğer kanal darlığı olmaksızın sadece kayma saptandı ise kanal genişletme işlemine başvurmadan sadece omurgayı sabitlemek amaçlı vida takılması yeterli olur.

Boyun Omurlarında Kanal Darlığının özelliği nedir?

Bel omurlarındakine benzer nedenlerle boyun omurlarında da darlık ortaya çıkabilir. Boyun omurlarındaki darlıkta boyundan kollara ve bacaklara giden sinirler ve omurilik sıkışır. Bu nedenle hastaların el ve kollarında uyuşukluk, Ellerin kullanılmasında beceriksizlik ve güçsüzlük yanı sıra bacaklarda da benzer yakınmalar ve yürüme zorlukları ortaya çıkabilir.

Boyunda Kanal Darlığının Cerrahi tedavi yöntemleri nedir?

Boyun omurlarındaki sıkışıklık tespit edildiğinde etkilenen omurların sayı ve şekline göre ön veya arkadan cerrahi girişim uygulanabilir. Önden yapılan girişimlerde etkilenen omur gövdesi çıkarılarak buraya kemik ve plak şeklindeki destekler yerleştirilir. Amaç sinirleri basıdan kurtarıp omurgayı sabitlemektir. Bazı hastalarda ise basının şekil ve sayısına göre arkadan girişim yapmak gerekebilir. Bu olgulara enseden yapılan bir ameliyat ile omurga kanalı genişleterek omurgaya takılan vidalar ile destek sağlanır.

Ameliyat Sonrası özel bir korunma gerekli midir?

Ameliyat sonrası hastada daha önceden oluşmuş bir felç vs var ise fizik tedavi ile bu sorunların giderilmesine gerek duyulabilir. Ameliyata giriş aşamasında bu tür sorunlar ortaya çıkmamış ise ameliyat sonrası özel bir korunma vs gerekmez. Kişi 3-5 günlük nekahet dönemi sonrası normal günlük hayatına döner.

blog

Stereotaktik ve Fonksiyonel Nöroşirürji

Hareket bozuklukları cerrahisi

Psikiatrik bozukluklar cerrahisi

Ağrı girişimsel tedavisi

Epilepsi cerrahisi

Biyopsi

Minimal invaziv tümör cerrahisi

Streotaktik Cerrahi

Derin yerleşimli bölgelere, Fonksiyonel yapılara, Küçük lezyonlara, Geniş bir kraniotomi yapılmadan hedef noktayı çevreleyen beyin dokusuna zarar verilmeden Milimetrenin altında hata payı ile Ulaşmayı sağlayan minimal invaziv nöroşirürji yöntemidir.
blog

Beyin Tümörü Tanısı Nasıl konulur?

Beyin tümörü tanısı için öncelikle Beyin Cerrahisi uzmanına muayene olmak gereklidir. Doktor yaptığı muayene sonucunda beyin tümöründen kuşkulanırsa beyin MR çekilerek tanı konulur. MR ile beyin tümörü Tanısı konulursa değişik MR çekimleri, Beyin tomografisi, Anjiografi, PET ve diğer tetkikler yapılarak tümörün cinsi, hayati ve işlevsel merkezler ile ilişkisi incelenir.

Beyin Tümörleri Kanser midir?

Beyin tümörlerini diğer organlarımızdki kanser gibi değerlendirmiyoruz. Tümörlerin seyrini belirleyen bazı faktörler vardır.

Tümörün;

Cinsi

Yerleşimi

Beynin hangi bölümünde yer aldığı

Derinliği

Hayati veya önemli işlevsel bir beyin bölgesi ile ilişkisi

Büyüklüğü

Beyin dokusunun içinde veya dışında olması (intraaksiyel-ekstraaksiyel)

Beyin dokusunun içinde yer alan tümörler genellikle nüks etme riski taşıyan Glial tümörlerdir Beyin dokusunun dışında yer alan tümörler ise genellikle tam çıkarılma durumunda nüks etmeyen meningiom veya nörinom cinsi tümörlerdir

Glial Tümör (Gliom, Astrositom, Epandimom…) Ne Demektir?

Glial hücreler, beyinde nöron olarak adlandırılan sinir hücrelerinin destek hücreleridir. Beyin dokusu içinde değişik işlevlere sahip olan farklı glial hücreler vardır. Glial tümörler kaynaklandıkları hücre tipine göre adlandırılır.

Glial tümörler seyrinde en önemli etmen tümörün derecesi (1,2,3,4) ve ameliyat ile tam olarak çıkarılmanın mümkün olup olmadığıdır.

1 ve 2 derece iyi huylu glial tümör olarak kabul edilir.

1. derece tümör (çok nadir) sadece belli aralıklar ile MR takibi yeterlidir.

2. derece tümör iyi huylu kabul edilir ancak zaman içinde büyüme veya kötü huylu tümöre dönüşme riski taşır.

Bu nedenle ameliyat edilerek TAM olarak çıkarılması çok önemlidir. (tümörden biyopsi alınması, kısmen çıkarılması hatalıdır, hastalığın olası olumsuz seyrine fayda sağlamaz)

2. derece tümörün MR ile izlenmesi belli bir süre sonunda tümörün cins değiştirdiği durumda (3. veya 4. dereceye dönüşmek) geç kalmaya yol açar. Bu aşamada tedavi kötü huylu bir tümör ile mücadeleye dönüşür. Artık tedaviden tam yanıt alma olasılığı çok azalır.

2. derece glial tümörlere Işın tedavisi, Gammaknife, Cyberknife, kemoterapi uygulanması Yanlıştır.

3. ve 4 derece tümör tedavisinde ameliyat ile tümörün mümkün ise tam olarak çıkarılması en uzun yaşam süresinin elde edilmesini sağlar. Bu tümörlerin çok derinde olduğu, çıkarılmasının mümkün olmadığı durumlarda Stereotaktik (kapalı) yöntem ile biyopsi alınarak tedavi biyopsi sonucuna göre düzenlenmelidir.

3 ve 4. derece tümörler ameliyat sonrasında radyoterapi ve aynı zamanda ağızdan kullanılan Temozolamide kemoterapisi ile tedavi edilmelidir.

3 ve 4. derece tümörler tedavi sonrasında düzenli aralılarla MR çekilerek izlenir. Bu süreçte nüks eden tümörün tekrar ameliyat edilerek çıkarılması gündeme gelebilir.

Meningiom nedir? Tedavisinde hangi yöntem tercih edilmelidir.

Meningiom beyin zarı olarak kabul edilen yapılardan kaynaklanan, çoğunlukla iyi huylu bir tümördür. Genellikle beynin dış yüzeyinde kemiğin altında yer alır. Ancak kafatasının tabanı ve beyincik çevresinde de görülebilir. Tedavisi bulunduğu yere göre değişir. Eğer mümkün ise çıkarılması tercih edilen tedavi yöntemidir. Büyük çoğunluğu risk oluşturmadan tam olarak çıkarılabilir. Kafatasının tabanında, beyincik bölgesinde, damarların çevresinde, beynin derinliklerindeki yapılardan kaynaklanan meningiomların ameliyatları risklidir, cerrahın bu tür cerrahide deneyim sahibi olmasını gerektirir.